AQUA 4 life - to najnowsze rozwiązania w dziedzinie uzdatniania i dystrybucji wody pitnej przy jednoczesnym działaniu na rzecz ochrony środowiska naturalnego. We współpracy z wiodącymi producentami sektora uzdatniania i dystrybucji wody, oferujemy innowacyjny system dystrybucji wody pitnej przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Naszej działalności przyświeca idea ekorozwoju, w duchu którego oferujemy każdemu możliwość bezpośredniego przyczynienia się do  redukcji zanieczyszczenia środowiska, związanego z dystrybucją wody w plastikowych butelkach.  

WODA.  Coraz częściej okazuje się, że nasza woda z kranu nie odbiega jakością od wody kupowanej przez nas w plastikowych butelkach. W wielu państwach na całym świecie badania laboratoryjne wody wodociągowej wykazują często jej przewagę nad wodami butelkowanymi dostepnymi na rynku. ŚRODOWISKO. W Polsce kupuje się 125 000 ton plastikowych butelek typu PET rocznie. Jedna tona butelek PET to ok 25 000 szt.  Aby jedna butelka PET uległa całkowitej degradacji w środowisku naturalnym, potrzene jest 400 lat. W Polsce recyrkulacji poddawane jest aktualnie 0,1% wszystkich wytwarzanych butelek FONTANNA MIEJSKA. Innowacyjny system publicznej dystrybucji wody pitnej. To nowoczesna wersja fontanny, dostarczająca schłodzoną wodę pitną naturalną i gazowaną. Funkcjonowanie fontanny miejskiej ma aspekt proekologiczny i prospołeczny. Korzyści z nowego podejścia w duchu idei ekorozwoju są natychmiastowe.